EKIF inviterer til ordinær GENERALFORSAMLING

Onsdag den 6 marts 2024

I Egernsund hallens cafeteria

Kl. 18.30 starter udvalgsmøderne for

BADMINTON-, HÅNDBOLD- og FODBOLD AFDELINGERNE.

Udvalgsmøderne afholdes hver for sig.

Kl. 19.00 starter EKIFs GENERALFORSAMLING

Dagsorden efter vedtægterne:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Udvalgenes beretning ved afdelingsformændene: badminton, håndbold, fodbold
  3. Kassereren for hovedbestyrelsen fremlægger revideret årsregnskab. Kassereren for håndbold afdelingen fremlægger revideret årsregnskab.
  4. Valg til bestyrelse: på valg er :
  • Formænd
  • Sekretæren
  • 2. suppleanten
  1. Valg af bilagskontrollanter – på valg er én bilagskontrollant.
  2. Behandling af indkomne forslag ( senest 8 dage før)

7: Evt

Efter generalforsamlingen er der mulighed for lidt fælles hygge, hvor EKIF er vært ved smørrebrød og øl eller sodavand

BESTYRELSEN