EKIFs historie

Om Egernsund Kultur- og Idrætsforening

 

Fra 1938 – 1960

Klubben blev stiftet i foråret 1938. Den fik navnet FREM og udbød sportsgrenene brydning, boksning og håndbold. I 1948 blev der oprettet en fodboldafdeling og i 1954 en badminton afdeling.

 

Fra 1960 – 1971

I november 1960 var der 31 seniorer og 52 drenge, der spillede fodbold. Opkridtning af banen klaredes på skift mellem spillerne. For hele sæsonen betaltes der 15 kr. for trøjevask.

Uddrag fra en beretning fra EKIF historie indtil 1988  som du kan læse i sin fulde længde.

 

Fra 1971 – 2013

I 1971 blev håndboldafdelingen en selvstændig enhed, som fortsatte under navnet HK 71.

I 1978 blev idrætshallen i Egernsund taget i brug, og FREM begyndte at udgive et klubblad 2 gange årligt, og senere (1983) overgik man til at udgive bladet 4 gange om året.

I 1982 havde FREM 4 afdelinger: fodbold, badminton, gymnastik og bordtennis. Bordtennisafdelingen blev dog forholdsvis hurtigt nedlagt igen p.g.a. for ringe tilslutning.

I 1987 blev der oprettet en tennisklub, og der blev anlagt 2 tennisbaner og et klubhus bag ved idrætshallen.

 

Fra 2013-, sammenlægning af FREM, HK 71, Egernsund Badmintonklub og Egernsund Tennisklub

I oktober 2013 afholdes de sidste bestyrelsesmøder i klubberne FREM, HK 71, Egernsund Badmintonklub og Egernsund Tennisklub, idet bestyrelsesmedlemmer fra alle klubber er blevet enige om, at lægge klubberne sammen under navnet Egernsund Kultur og Idrætsforening. Der afholdes stiftende generalforsamling på Den Gamle Skole i Egernsund d. 21 november og klubben EKIF bliver en realitet.

Tennisklubben nedlægges i 2016 p.g.a. for få medlemmer.

 

Udbud af forskellige aktiviteter i EKIF, klubbladet og frivillig arbejdskraft

Gennem årene har klubben haft et varieret udbud af aktiviteter. Der er de senere år tilkommet hold for voksne i Fitness Dance og for forældre og børn i Stimulastik og klubben tilbyder ugentlig Lotto spil.

Der har altid været god opbakning til klubbens aktiviteter, som bl.a. fodboldkampe, håndboldkampe, badminton stævner mm.

Klubbladet har været og er til stadighed en stabil informationskilde for Egernsunds indbyggere. I bladet EKIF kan man følge med i stort og småt fra de forskellige idrætsgrene, og der er aktuelle information om, de tilbud og aktiviteter EKIF har.

Klubbens arbejde består udelukkende på frivillig arbejdskraft, og FREM/HK 71/EKIF har gennem tiderne haft mere end 30 forskellige formænd/kvinder samt mange engagerede bestyrelsesmedlemmer.

 

Vil du være med til at gøre en forskel?

Har DU lyst til at gøre en forskel og engagere dig i dit lokale foreningsliv, er du meget velkommen til at lægge din energi hos os. Vi vil glæde os meget til at byde dig velkommen i EKIF.