Om bestyrelsen

EKIF er en paraplyforening, hvor der er en hovedafdeling med én bestyrelse  og flere underafdelinger med hver deres bestyrelse.

Medlemmer i hovedbestyrelsen er:

  • en formand
  • en kasserer
  • en sekretær
  • en formand fra hver af under afdelingerne
  • en repræsentant for klubbladet.

Vi holder møde ca. 8 gange om året i EKIFs klublokaler i Den Gamle Skole.

 

Afdelinger i EKIF

Der er nuværende en  fodbold-, en håndbold og en badminton afdeling i EKIF.

Fitness Dance og Stimulastik hører under håndbold afdelingen.

Hver afdelingsbestyrelse består af varierende antal medlemmer, og de afvikler egne udvalgsmøder.

 

Generalforsamling

En gang om året i februar måneder, er der mulighed for opbakning og udskiftning i hovedbestyrelsen og i underafdelingerne, nemlig når der afholdes ordinær generalforsamling.

 

Bestyrelsens arbejde i EKIF

Bestyrelsens arbejde er først og fremmest at drive foreningen på en måde, så den udvikler sig i takt med tiden og med den efterspørgsel der er. Vi skal sørge for, at der er instruktører til holdene, hvilket er en kæmpe udfordring, samt at pengekassen er nogenlunde i balance, så vi til stadighed har mulighed for at vedligeholde og investere i materiale, og at finansiere nye tiltag.

Vores drivkraft er at flere mennesker skal hygge sig og bevæge sig i et lokalt miljø og i et godt fællesskab.

 

Har du forslag til aktiviteter, idéer eller andet?

Alle er til enhver tid velkommen til at kommentere foreningens aktiviteter og tilbud, ligesom vi meget gerne tager imod ris og ros, forslag og nye ideer.

Egernsund Kultur- og Idrætsforening

Sundgade 100, 6320 Egernsund
E-mail: ekif@ekif.dk

Betaling

EKIF mulighed for mobilepay kontakt kassereren tlf: 74 44 02 01
EKIF bankkonto: 8060 1006143

Følg EKIF

Følg Egernsund KIF Fodbold