Om bestyrelsen

EKIF er en paraplyforening, som består af  et formandsskab og flere underafdelinger med hver deres bestyrelse.

Formandsskabet er formanden fra hver af underafdelingerne, en kasserer og en repræsentant for klubbladet.

Underafdelingerne er nuværende:

  • en fodbold afdeling
  • en håndbold afdeling
  • en badminton afdeling

Formandsskabet holder møde ca. 6-8 gange om året i EKIFs klublokaler i Den Gamle Skole.

 

Afdelinger i EKIF

Der er nuværende en  fodbold -, en håndbold – og en badminton afdeling i EKIF.

Hver afdelingsbestyrelse består af varierende antal medlemmer, og de afvikler egne udvalgsmøder.

 

Generalforsamling

En gang om året i februar måneder, er der mulighed for opbakning og udskiftning i formandsskabet og i underafdelingerne, nemlig når der afholdes ordinær generalforsamling.

 

Bestyrelsens arbejde i EKIF

Bestyrelsens arbejde er først og fremmest at drive foreningen på en måde, så den udvikler sig i takt med tiden og med den efterspørgsel der er. Vi skal sørge for, at der er instruktører til holdene, hvilket er en kæmpe udfordring, samt at pengekassen er nogenlunde i balance, så vi til stadighed har mulighed for at vedligeholde og investere i materiale, og at finansiere nye tiltag.

Vores drivkraft er at flere mennesker skal hygge sig og bevæge sig i et lokalt miljø og i et godt fællesskab.

 

Har du forslag til aktiviteter, idéer eller andet?

Alle er til enhver tid velkommen til at kommentere foreningens aktiviteter og tilbud, ligesom vi meget gerne tager imod ris og ros, forslag og nye ideer.