Badminton

Aktuelt

EKIF inviterer til ordinær GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 2. februar 2022 i klublokalet på DGS

Kl. 18.30 starter udvalgsmøderne for badminton-, håndbold- og fodbold afdelingerne.

Udvalgsmøderne afholdes hver for sig.

Kl. 19.00 starter EKIFs generalforsamling.

Dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer

2. Udvalgenes beretninger ved afdelingsformændene: badminton, håndbold, fodbold

3. Kassereren for hovedbestyrelsen fremlægger revideret årsregnskab

    Kassereren for håndboldafdelingen fremlægger revideret årsregnskab

4. Valg til bestyrelse: på valg er (lige år)

  • Formanden
  • Kassereren (for 1 år)
  • Sekretæren
  • 2. suppleanten

5. Valg af bilagskontrollanter – på valg er én bilagskontrollant

6. Behandling af indkomne forslag

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der mulighed for fælles hygge, hvor EKIF er vært ved smørrebrød og øl eller sodavand.

Vi glæder os til at se jer 🙂

Bestyrelsen

Angående børn/unge

EKIF har tidligere tilbudt træning for børn og unge badminton spillere, og tidligere haft en aktiv gruppe spillere, som deltog i turnering og stævner.

De senere år er antallet af børn og unge i EKIF badminton dalet støt, og sidste sæson valgte vi at lukke vores afdeling for børn/unge. Vi  havde da kun meget få spillere, og de der var manglede udfordring såvel  spillemæssigt, som også socialt ved kun at være så få.

Skulle DU have lyst til at gøre en frivillig indsats for EKIFs badminton afdeling, for at vi igen kan tilbyde badminton til børn og unge, er du meget velkommen, og det ville glæde os rigtig meget.

Så kunne du selv eller kender du et ungt menneske eller 2, der kunne have lyst til at påtage sig denne opgave, så giv os endelig besked. Kontakt afdelingens formand Marcus Schnuchel tlf: 29 72 10 60

 

Om Badminton i EKIF

EKIF tilbyder badminton til voksne.

Vi starter sæsonen 2021 torsdag d. 2. september.

Badminton sæsonen går fra september til maj.

 

Vi byder alle, der har lyst til at spille badminton, velkommen. Der er plads til seriøst spil såvel som sjov og hygge. Indsatsen bestemmer man selv.

 

Der er 4 baner til rådighed i hallen.

Har du/I  lyst til at prøve kræfter med badmontonspillet så kontakt gerne Marcus på tlf. 29 72 10 60.

Hvis du mangler en at spille med, hjælper vi gerne til med at finde en spille makker til dig.

For voksne

For voksne gælder det, at banetiderne fordeles  efter først til mølle princippet. 

Man betaler for leje af en bane (45 minutter ugentlig), og bestemmer selv, om man vil spille 2 eller 4 spillere på banen. Baneleje for en hel sæson er 900,00 kr.  Det er ikke muligt, at reservere en bane. Man kan leje en bane, og lejemålet træder i kraft, når leje beløbet er betalt.

 

Kontakt afdelingens formand Marcus Schnuchel tlf: 29 72 10 60 for baneleje.

 

Vigtig viden

Man sætter selv net op og rydder op efter sig. Nettene forefindes i hallen/redskabsrummet. Der medbringes selv ketcher og bolde.

Der er mulighed for at købe fjerbolde gennem klubben.

Vi tilbyder opstrengning af ketchere  til en pris af 100,00 – 120,00 kr pr. opstrengning. Kontakt Marcus Schnuchel tlf: 29 72 10 60.

 

Der har de sidste mange sæsoner været ”rift om” hal tiderne for motionister, så hvis motions-badminton er noget for dig, så skynd dig at booke en tid.

 

 

 

Egernsundhallen

Egernsund Kultur- og Idrætsforening

Sundgade 100, 6320 Egernsund
E-mail: ekif@ekif.dk

Betaling

EKIF mulighed for mobilepay kontakt kassereren tlf: 74 44 02 01
EKIF bankkonto: fodbold og badminton:

8060 1006143 / håndbold 9797 8840002536

 

Følg EKIF

Følg Egernsund KIF Fodbold