Angående

GENERALFORSAMLING 2023

som bliver afholdt

fredag d. 24. februar i klublokalet på DGS

Kl. 18.30 starter udvalgsmøderne for

BADMINTON-, HÅNDBOLD- og FODBOLD AFDELINGERNE.

Udvalgsmøderne afholdes hver for sig.

Kl. 19.00 starter EKIFs GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen foreslår følgende ændring til vedtægterne:

Generalforsamlingen skal afholdes indefor 1. kvartal af et år.

BESTYRELSEN