EKIF inviterer til ordinær GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 2. februar 2022 i klublokalet på DGS

Kl. 18.30 starter udvalgsmøderne for badminton-, håndbold- og fodbold afdelingerne.

Udvalgsmøderne afholdes hver for sig.

Kl. 19.00 starter EKIFs generalforsamling.

Dagsorden efter vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer

2. Udvalgenes beretninger ved afdelingsformændene: badminton, håndbold, fodbold

3. Kassereren for hovedbestyrelsen fremlægger revideret årsregnskab

    Kassereren for håndboldafdelingen fremlægger revideret årsregnskab

4. Valg til bestyrelse: på valg er (lige år)

  • Formanden
  • Kassereren (for 1 år)
  • Sekretæren
  • 2. suppleanten

5. Valg af bilagskontrollanter – på valg er én bilagskontrollant

6. Behandling af indkomne forslag

7. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der mulighed for fælles hygge, hvor EKIF er vært ved smørrebrød og øl eller sodavand.

Vi glæder os til at se jer 🙂

Bestyrelsen