Information fra generalforsamling der blev afviklet d. 11. maj.

Referat af generalforsamlingen kan ses her referat generalforsamling 19.02.21

Bestyrelsen havde inden generalforsamlingen efterlyst interesserede, der havde lyst til at tage del i bestyrelsesarbejdet, idet hovedbestyrelsen havde en formand og en sekretær på valg, som ikke ønskede at genopstille og en kasserer, der efter rigtig mange år som frivillig ønskede at fratræde.

Det var ikke muligt, at få nogen af de 3 poster besat.

Det blev derfor aktuelt med en ændring i bestyrelses strukturen, hvor hovedbestyrelsen nedlægges i sin nuværende form og erstattes af et formandskab, som består af formændende fra de deltagende afdelinger, hvilket for nuværende er: badminton, fodbold og håndbold. Der vil fremover ikke være en sekretær i hoved bestyrelsen.

Der blev fremlagt nye vedtægter, som de fremmødte enstemmigt vedtog.

Vedtægter kan ses her Vedtægter for EKIF maj 2021

Den nuværende kasserer Ib. F. Nielsen tilbød, at fortsætte til der kan findes en anden løsning.

Formandsskabet består indtil generalforsamlingen i 2022 af: Thore Naujeck formand for fodbold afdelingen, Susan Diana J. Asmussen formand for håndbold afdelingen og Marcus Schnuchel formand forbadminton afdelingen.