Velkommen til Egernsund Ez som har valgt at danne et senior CS:GO hold.
Holdet vil fremover deltage i ESD ligaen på esportligaen.dk og består af følgende spillere.

Kent ‘Aikz’ Nowak
Carsten ‘CaaH’ Hansen
Michael ‘Dicky’ Asmussen
Thomas ‘Mr.Ras’ Ras
Chris ‘Mantaz’ Hansen
Jørgen ‘Jugii’ Clausen

//EKIF