EKIF  [ pdf ]

2018 Februar April August Nov
2017 Februar April August Nov
2016 Februar April   Dec
2015 Februar April Aug

Nov

2014 Marts   Aug Nov

Frembladet  [ pdf ]

2013 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr 4
2012 Nr. 1 Nr. 2 Nr 3 Nr. 4
2011 Nr. 1 Nr. 2 Nr.3 Nr.4
2010 Nr. 1 Nr. 2 Nr 3 Nr. 4
2009 Nr. 1 Nr. 2 Nr.3 Nr.4
2008 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4
2007 Nr.1 Nr. 2 Nr 3 Nr 4
2006 Nr 1 Nr  2 Nr 3 Nr 4
2005 Nr 1 Nr  2    
2004       Nr.4

Redaktør:
Jørgen Clausen
ekifbladet@ekif.dk   

Hvis du ikke modtager bladet - kontakt redaktøren.
Stof og billeder til næste udgave afleveres  i god tid før deadline til redaktøren
Det letter arbejdet hvis du sender det på en e-mail,  evt vedhæftet fil i word
For at få bladet så alsidigt som muligt, må alle gerne aflevere små artikler.