FREM EGERNSUND, grundlagt 1938
 

        En klub præget af sammenhold, dynamik og traditioner.

Boldklubben FREM Egernsunds oprindelse skal findes tilbage i 1938,
hvor der i November blev stiftet Broagerlands Bold- og atletklub FREM,
som havde brydning, boksning og håndbold som idrætsaktiviteter.

Selve boldklubben FREM Egernsunds aktiviteter indenfor fodbold kom i gang
allerede i 1948 hvor det første hold blev tilmeldt JBU i B-rækken.

Første kamp blev spillet imod Broager, der vandt 7 – 3.
 

Samme år blev Egernsunds sportsplads ligeledes indviet ved klubbens 10 års Jubilæumsfest.
Selve indvielsen foregik med stor festivitas og hovedtalen blev hold af daværende sogneråds-formand, Nicolaisen. Brydning var stadig en vigtig aktivitet og i jubilæumsåret blev der afholdt store brydestævner med deltagelse af bl.a. Svenske brydere.

I årene 1949 – 1950 blomstrede klubben med aktiviteter som brydning, atletik, håndbold og fodbold og i 1949 investerede man i klubben kr. 45.- i følgende rekvisitter: 1 spyd, 2 kugler, 2 diskos, 1 håndbold og 1 fodbold – dengang en betydelig økonomisk investering.

Til at varetage sommersporten udendørs i 1950 blev det første fodboldudvalg nedsat og som fodboldtræner for drenge blev Bubbi Birnbacher valgt og Julius Funder-Nielsen blev valgt til træner for de voksne. Håndbold træner blev F.K.Hansen for både drenge, voksne og damer. 

Efterhånden havde klubben så mange pokaler og præmier, at det blev nødvendig at skaffe et skab til disse klenodier, som blev ophængt på Færgegaarden hos Lutzi. Klubben investerede også i  50 kg. læsket kalk til optegning af banen og kommunen forærede klubben målnet. Til vask af trøjer for  h e l e  sæsonen gives der kr. 15.-

I året 1951 ebber tilslutningen til brydning ud og Julestævnet blev en fiasko. På generalforsam-lingen blev brydeafdelingen nedlagt. Vægten blev solgt for kr. 50.- og de 9 dragter for 1,- pr. stk. Det blev yderligere vedtaget at den pokal som De forenede Teglværker havde skænket bryde afdelingen, ikke må benyttes til anden sport, men skulle henstå i pokalskabet. Herudover skulle der sælges 3 par boksehandsker.  

De næste par år skete der ikke de store ting, bortset fra sommerfester, gåsespil og baller. Der bliver afholdt ikke mindre end 6 bestyrelsesmøder på blot 6 måneder. Efteråret 1953 bliver Johan Teichert ny formand. Der er problemer for klubbens kasserer Harald Ottesen med opkrævning af kontingenter – det tager megen tid også fordi man opkræver månedsvis.

Det efterfølgende år til September bliver Rolf Høffner ny formand. Regnskabet for klubben viser udgifter for 1110,55 og kr. 888,50 i indtægter – man har en beholdning på kr. 398,08.  På generalforsamlingen bliver det foreslået at man skulle prøve badminton, bl.a. fordi tilslutningen til gymnastik var ringe. I øvrigt trænger klubbens dragter til fornyelse, hvilket blev bevilliget.

Chr. Byllemos skænker klubben en fodbold.

I disse år havde man også generelle problemer med læderboldene, de gik op i sømmene. Så måtte skomager Byllemos i gang med nål og tråd, hvilket kunne betyde at en kamp måtte stoppes i ca. 15. minutter før den atter kunne genoptages.

Sæsonen 1955 gik ikke så godt. Klubben måtte melde et hold ud af turneringen, da tilslutningen var for dårlig. Gert Sørensen bliver nyvalgt til bestyrelsen og Peter Christiansen bliver ny formand.

På generalforsamlingen i 1956 var kun bestyrelsen fremmødt. I disse sløje år skete der ikke de store ting og på generalforsamlingerne var det mere den sociale hygge der blev udøvet. Det var næsten en betingelse. at kunne spille skat for at sidde i FREM`s bestyrelse. Det første junior drenge hold blev tilmeldt JBU i 1958.

I November 1960 råder klubben over 31 seniorer og juniorer og har registreret ikke mindre end 140 passive medlemmer – d.v.s. ikke aktive borgere i Egernsund. En ekstra økonomisk støtte som er videreført og også spiller en stor rolle i klubbens samlede økonomi i dag.
 

I 1960 er man begyndt på anlæg af en ny fodboldbane. Opkridtning af baner varetages af spillerne på skift. Man bliver enige om at indføre fiduspokaler.

I 1961 vinder FREM´s første ynglingehold turneringen. Den første kredskamp tabes til Esbjerg. 

Sæsonen 1961/62 startes indendørs træning i Gråsten Badmintonhal, hvor klubben fik tildelt timer der i forvejen var i overskud.


H.M.Nielsen, Gråsten påtager sig træner jobbet og alle spillere cyklede til Gråsten via den gamle kabeldrevne færge mellem Egernsund og Alnor

Samtidig starter FREM med at lave Sønderjyllands første Julefodboldstævne for Seniorer som blev spillet i Gråsten Badmintonhal fra kl. 8.00 til 23.00, med deltagende hold fra Vejen, Bramming, Haderslev og Åbenrå. Dette blev et vedvarende arrangement, som stadig eksisterer og som klubben igennem årene har tjent mange penge på. 

Ihærdigheden med indendørs fodbold blev belønnet med at klubben fem år i træk blev vinder af indendørsturneringen under DDSG&I’s Storkreds og var dermed automatisk med ved DM.

I Oktober 1963 afholdes jubilæumsfest på Færgegaarden. FREM rykker op i Serie 4. Juniorholdet bliver nr. 1. Storkredsholdet bliver SI mester for 3 år i træk. Et udvalgt hold for Broagerland besejrer KIF med 5-3. Det vedtages at der kun skal afholdes 1 generalforsamling årligt, første gang Januar 1966. I Januar 1966 tiltræder Gert Sørensen som træner og Asmus Carstens bliver formand for FREM. FREM vinder serie 4 og bliver Jysk mester.

Samme år fremsætter klubbens formand et større projekt til godkendelse på årets generalforsam-ling. Egernsund skal have et lysanlæg, hvilket var en uhyre stor opgave for klubben at gå i gang med dengang, eftersom et anlæg som det man havde i Kolding ville koste ca. kr. 50.000,-. Indtil anlæggets færdiggørelse havde man på skift stillet en traktor og personbiler rundt om banen og på den måde skaffet lys nok til at se mål og bold. 


Finansieringen af lysanlægget blev etableret via en husstandsindsamling ( kr. 10.000,-), kommunen gav Kr. 4.400,-, de handlende i byen gav Kr. 4.000,- og en støtteforening gav Kr. 2.500,-. Ved masser af frivillig arbejdskraft, specielle lokale håndværker tilbud, kunne man lave anlægget for et beløb på Kr. 25.000,-  - differencen blev overkommelig for klubbens kasse. Anlægget og den måde klubben løste opgaven på, havde hele byen og omegns støtte og bevågenhed og gav genlyd i hele Sønderjylland. Egernsunds lysanlæg ved den gamle skole i Egernsund blev indviet i 1968. Da Broager Hallen blev bygget flyttede FREM’s sine indendørs aktiviteter hertil, hvor der på træningsaftener blev etableret 5 busture mellem Egernsund og Broager til en pris af 1Krone per aften.

På grund af aktiviteterne i FREM blev presset lagt på politikkerne i Broager Kommune om at opføre en idrætshal i Egernsund. Det blev en realitet, og det satte FREM Egernsund i gang med Badminton, Gymnastik udover fodbolden.  

I 1980 startede klubben ligeledes de traditionelle årlige loppemarkeder og idrætsuger, som vi i klubben er meget stolte over, idet det åbnede mulighed for at vore hold kunne komme ud til stævner o.lignende.

Samme år ansætter klubben Flemming Smidemand som Juniortræner, og han skulle  have den uhyrlige sum af 3.000Kr. i omkostningsgodtgørelse. Det blev starten på FREM Egernsund’s absolutte storhedstid, idet pludselig begyndte den lille landsbyklub at få spillere fra andre klubber. Det to efterfølgende år havde Smidemand ynglingeholdet som blev nr. 4 ved det JM.

I 1984 startede FREM Egernsund’s klubblad og i 1988 fik den sin egen redaktør i Helmut Christiansen. Helmut kører stadig klubbladet i klubben, som udkommer 4 gange om året, og i skrivende stund (2003) er det det mest læste blad i Egernsund og omegn. 

I 1985 fik FREM Egernsund gennemtrumfet 10 minutters udvisninger i JBU turneringer efter at det var blevet nedstemt på JBU’s årsmøder 2 gange. En gevinst for alle klubber!
 

Klubbens storhedstid:

I 1986 var ynglingespillerne blevet seniorer og sammen med Flemming Smidemand vindes JM i Serie 5.

I 1987 vindes Serie 4 turneringen, i 1988 vindes Serie 3, hvorved klubben avancerede fra Serie 5 til Serie 2 på 3 år.  

I samme periode havde klubben i alt 4 Seniorhold, hvilket var helt uhørt for en by af Egernsund’s størrelse, og i pokalkampene blev der spillet i Århus, København og Odense

 

I årene op til ultimo 1988 blomstrede klubben og blev på mange fronter, speciel lokalt i Alssund området kendt for mange sjove situationer og klubben som altid havde et stort socialt samvær og som det absolutte midtpunkt i byen. Klubben var med til at starte Als/Sundeved samarbejdet op, som stadig i 2003 er et årligt koordineringsmøde klubberne imellem.

I 1989 fik FREM Egernsund overtalt alle klubber fra Vojens og til grænsen til at tilmelde samtlige hold i JBU’s turneringer i stedet for DDSG&I’s turneringer. Efter adskillige år med massive problemer i turneringerne valgte alle klubber at skifte, hvilket betød at JBU dette år modtog 465 nye hold fra DDSG&I.

I 1990erne arrangerer FREM 3 kampe mod Brøndby’s 1. Divisionshold som det hed dengang, og senere også en kamp mod AGF’s 1. Divisionshold. Det var alt sammen for at skaffe penge til klubben, hvor enhver skilling var velkommen. FREM Egernsund var også det første hold i Sønderjylland med reklamer på tøj og træningsdragter. 

I 1996 rykker FREM’s første seniorhold ned fra Serie 3, og erhvervet med at få klubben tilbage til Serie 3 overdrages til FREM’s nuværende formand Leif Lyder Jensen (2001 - ..). Det lykkedes i sidste minut af årets sidste kamp med en 2-3 sejr over naboklubben Gråsten Boldklub, som var den anden oprykningskandidat.

I år 2000 må Seniorafdelingen gå i holdsamarbejde med naboklubben Broager på grund af et hastigt dalende spillerantal. Klubben havde i for mange år forsømt at engagere nye ungdomsspillere, hvilket nu gjorde at Seniorafdelingen var skrumpet ind til kun 1 hold.  Holdsamarbejdet eksisterer stadig omkring de fælles Serie 3, 5 og 6-hold. 

Det er yderst  velkendt i hele Sønderjylland og i alle fodboldkredse i Danmark, at i en hel generation har klubbens formand heddet Asmus Carstens, eller bedre kendt som ”Asse”. I 2001 går Asmus Carstens af som formand for fodboldafdelingen i FREM Egernsund og afløses af Leif Lyder Jensen. 
 

Hvorhen man end henvendte sig og sagde noget om FREM Egernsund, så var reaktionen automatisk – ”jamen det er jo der, hvor Asmus er formand…”. 

Asmus kom til Egernsund i 1956, og  blev Brugsuddeler i Byen. Med stor succes besteg han formandsposten i klubben i 1965, en opgave som han bestred i 39 år i træk indtil i 2001 hvor han overlod formandserhvervet til yngre kræfter.  

I 2002 modtog Asmus JBU’s Guldnål og i indstillingen hed det:


”Igennem 39 år har FREM Egernsund og
fodbolden i Sønderjylland nydt godt af Asmus og hans meget ihærdige og intense arbejde med sporten. I hele denne periode har han været en særdeles aktiv repræsentant for ikke blot sin egen klub, men også for alle klubber i det syd og sønderjyske område.”
 
                                

      
                   Asmus Carstens, 2002

 
I 2003 investerede FREM i et nyt klublokale, for at understøtte udviklingen og det sociale liv i klubben. Broager Kommune havde i perioden fra 1997 og fremad i etaper reduceret klubbens lokaler til under det halve. Efter specifikation af mere end 4 forskellige løsningsforslag og lange forhandlinger med Broager Kommune blev der opnået enighed om nye klubfaciliteter. 

FREM anvendte samme model som ved lysanlægget 47 år tidligere, hvilket betød at masser af frivillig arbejdskraft og speciale håndværkerpriser. Hermed kunne investeringen begrænses til Kr. 40.000,-, i stedet for et samlet budget på Kr.120.000,-.

Belært af erfaringerne med for få ungdomsspillere til at drive Seniorafdelingen, blev strategien i klubben og ungdomsafdelingen ændret i 2002 til kun at ansætte forældre som trænere, hvilket har medført medlemsstigninger på 30% om året. Klubben har også i 2001 etableret en pigeafdeling som er i kraftig vækst.

I alt har klubben her i 2003 147 aktive medlemmer, hvoraf 120 er ungdomsspillere.  


FREM Egernsund – en klub som atter er på vej frem!